Hiện nay chúng tôi đang phân phối sản phẩm của những Công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hóa chất dệt nhuộm:

BASF – Đức .
Denykem – Anh Quốc.
Sahaworakit – Thái Lan.
ICEI Woobang – Hàn Quốc.
Polychrom – Hàn Quốc.