Họp đánh giá thực hiện kế hoạch công việc hàng tuần giữa các phòng ban trong Công ty.

Quá trình đàm phán trở thành nhà cung cấp của BASF tại Việt Nam. BASF một trong những nhà cung cấp hóa chất lớn nhất của Đức và trên thế giới. BASF đã đánh giá rất cao kinh nghiệm và tiềm năng phát triển của công ty Môi Trường Bách Khoa.

Tiệc tất niên thân mật và ấm cúng của toàn thể nhân viên Công ty sau một năm làm việc hết mình với thành quả là vượt mọi chỉ tiêu do Ban Giám Đốc đề ra.

Đội bóng Công ty giao lưu với đội bóng của đối tác và khách hàng.